Asansör Standartları

Asansör Standartları (TS ISO 4190)

Sınıf I: İnsan taşımak amacıyla projelendirilen asansörler.

Sınıf II: Esas olarak insan taşımak için tasarlanan; ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler.

Sınıf III: Hastaneler ve bakım evleri dahil, sağlık-bakım amaçları için projelendirilen asansörler.

Sınıf IV: Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanan asansörler.

Sınıf V: Servis asansörleri.

Sınıf VI: Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarlanmış, hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan asansörler.